Satser

Her kan du finde satserne for ydelser og tilskud m.v. for 2024, der gælder fra 1. januar 2024.

 

 

2024  
TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige kr.mdl.
1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.) 3.127
2. Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.) 10.397

 

TABEL 2 : Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb kr.mdl.
1. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.) 41.856

 

TABEL 3 : Integrationsloven – Resultat tilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet kr.mdl.
1. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk.9 , nr. 1, 1. led) 88.817
2. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led) 59.210
3. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led) 88.817
4. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led) 59.210
5. Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4) 37.895

 

TABEL 4 : Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder kr.mdl.
1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn 2.546
2. Maksimal betaling for par uden børn 4.665
3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn 5.089
4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn 5.514

 

TABEL 5 : Integrationsloven - Sanktion ved manglende underskrift på en opholds- og selvforsørgelseserklæring – (lovens § 52, stk. 3) kr. pr. prøve
1. Under 30 år og bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 1) 600
2. Fyldt 30 år og udeboende under 30 år der ikke bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 2) 1.200
3. Forsørgere der ikke har erhvervetrettilekstrabørnetilskudefter børnetilskudsloven (lovens § 52, stk. 3, nr. 3) 1.950

4. Forsørgere der har erhvervet ret til ekstra børnetilskud (lovens § 52, stk. 3, nr. 4)

2.250

 

TABEL 6 : Repatrieringsloven kr. én gang
1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 2) 34.147
2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 3) 17.993

3. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 4)

a. Pr. person, der er fyldt 18 år
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 


155.417
47.401

4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7a, stk. 1, nr. 5) 17.993
5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7a, stk. 1, nr. 5) 23.237
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 6) 8.707
7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7a, stk. 1, nr. 8) 7.594
8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 9) 580

9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7a, stk. 2)

a. Pr. person, der er fyldt 18 år
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

62.166
18.960

10. Udgifter til behandling (lovens § 7a, stk. 4)  8.707
11. Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7a, stk. 1, nr. 10)  11.382
12. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2) 29.025

 

TABEL 7: Bekendtgørelse om hjemrejsestøtte kr. én gang
1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2) 34.147
2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendig for udlændingens eller dennes families erhverv (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3) 17.993

3. Hjælp til etablering i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 4)

a. Pr. person, der er fyldt 18 år
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 


155.417
47.401

4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5) 17.993
5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5) 23.237
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssigtilknytning, til personer, der er fyldt 18 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 6) 8.707
7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 8) 7.594
8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for hjemrejsen er fyldt 5 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 9) 580

9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (bekendtgørelsens § 7, stk. 2)

a. Pr. person,der er fyldt 18 år
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 


62.166
  18.960

10. Udgifter til behandling (bekendtgørelsens § 7, stk. 4)  8.707
11. Maksimaludgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 10) 11.382

   

TABEL 8: Lov om aktiv social politik – Selvforsørgelses-og hjemrejseydelse eller overgangsydelse kr.mdl.
1. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1) 13.105
2. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2) 9.170
3. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3) 6.553
4. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4) 2.823

 

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personerudenfastsatarbejdstidogselvstændigetilberegningafbeskæftigel- seskravet  Omregningssats
1. Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15)  134

 

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus kr.mdl.
1. Danskbonus (lovens § 22, stk. 4) 1.705

 

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere kr.mdl.
1. Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1) 13.054
2. Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2) 12.874
3. Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3) 9.978
4. Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4) 15.524
5. Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5) 15.927
6. Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6) 10.760
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)  
1. Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1) 9.930
2. Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2) 10.004
3. Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3) 6.673
4. Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr .4) 8.000
5. Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5) 8.075
6. Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6) 5.909
Ægtefælleberegning – 225timers-regel  
1. Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8) 16.382
2. Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk.5-8) 12.326

 

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr.dag – fradrag i ydelse kr.pr. dag
1. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. 200
2. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 påmindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. 450
3. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. 650
4. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. 750

 

 

TABEL 13: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelsenedsættelse af ydelse kr.pr. hændelse
1. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. 600
2. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr.og højst 10.469 kr. 1.350
3. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469  kr. og højst 14.245 kr. 1.950
4. Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr.  2.250

 

TABEL 14 : Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)  kr.mdl.
1. Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1) 14.232
2. Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2) 9.961
3. Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3) 7.118
4. Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10a, stk. 4) 550

 

TABEL 15 : Bekendtgørelse om prøver indenfor danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.  kr.pr. prøve
1. Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) 1.520
2. Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) 1.520
3. Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) 1.520
4. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3) 912
5. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3) 912