Statsløse ansøgere over 21 år, herunder fejlbehandlede og fejlvejledte

Her kan du læse om reglerne for statsløse født i Danmark, som indgiver deres ansøgning, efter de er fyldt 21 år, herunder personer, som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt om deres rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.

Hvis man er født statsløs i Danmark og ansøger om dansk statsborgerskab, efter man er fyldt 21 år, kan man normalt ikke få dansk statsborgerskab i henhold til FN's Børnekonvention eller FN's konvention om begrænsning af statsløshed. Man vil i stedet skulle opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Der er dog en mulighed for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at skulle opfylde de almindelige betingelser for naturalisation, hvis man:

  • tidligere – inden, man fyldte 21 år – har ansøgt om dansk statsborgerskab og har fået en forkert behandling, eller
  • inden, man fyldte 21 år, har modtaget forkert vejledning om sine rettigheder i henhold til FN's Børnekonvention eller FN's konvention om begrænsning af statsløshed.

Det er dog en forudsætning, at man på tidspunktet for den forkerte behandling eller den forkerte vejledning opfyldte de betingelser, der efter konventionerne kunne kræves opfyldt.

Læs Justitsministeriets notat om behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer over 21 år, der er født statsløse i Danmark (pdf) (nyt vindue)