Statsløse ansøgere mellem 18 og 21 år

Her kan du læse om reglerne for statsløse født i Danmark, som ansøger om statsborgerskab, efter de er fyldt 18 år, men inden de er fyldt 21 år.

Hvis man er født statsløs i Danmark, kan man i overensstemmelse med FN’s konvention om begrænsning af statsløshed optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab, hvis:

  • man har fast bopæl i Danmark,
  • man er fyldt 18, men endnu ikke fyldt 21 på det tidspunkt, hvor man indgiver ansøgningen,
  • man har haft fast bopæl i Danmark i enten 5 år umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor man indgiver ansøgningen, eller i 8 år i alt,
  • man ikke er fundet skyldig i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar handling, og at
  • man altid har været statsløs.

Det er også en betingelse, at man afgiver oplysninger på tro og love om, at man ikke er fundet skyldig i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar handling.

Ansøgningsskema

Man skal anvende ansøgningsskema ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Ansøgningsskemaet skal indsendes direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis man er fyldt 18 år, koster det 4.000 kr. at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret indbetales til Udlændinge- og Integrationsministeriet på følgende konto i Danske Bank: reg.nr. 0216, kontonummer 4069073948. I feltet ”Meddelelse til beløbsmodtageren” skal man anføre sit cpr-nummer. Der skal vedlægges kvittering for betaling af gebyret, når man indsender sin ansøgning. Der betales kun gebyr én gang.

 

Hent ansøgningsskema til ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation for statsløse (pdf) (nyt vindue)