Gæld til det offentlige

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Man må ikke skylde følgende til det offentlige:

 • tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik
 • tilbagebetalingspligtige ydelser efter den nu ophævede lov om social bistand
 • børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • daginstitutionsbetaling
 • studielån (SU-lån), hvor betalingsfristen er overskredet
 • tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, jf. § 47 i lov om individuel boligstøtte
 • tilbagebetaling af boligindskudslån, medmindre der er indgået en afdragsordning for tilbagebetaling, som overholdes af ansøgeren
 • kontrolafgifter til trafikselskaber på 3.000 kr. og derover
 • bøder til politiet og offerbidrag
 • retsafgift, gebyrer og omkostninger i retssager og fogedsager
 • skatter og øvrige afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last

Vær opmærksom på, at gæld, hvor der enten er givet henstand eller indgået afdragsordning (undtagen boligindskudslån og/eller beboerindskudslån), kan være til hinder for opnåelse af indfødsret efter retningslinjernes § 22.

Det bemærkes i relation til studielån (SU-lån), at gælden skal være forfalden, for at den er til hinder, og at gælden tilbagebetales i rater. Gælden er således først forfalden, når raten ikke er betalt inden for fristen (sidste rettidige betalingsdato).