Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund.

Desuden skal man erklære, at man vil overholde dansk lovgivning, herunder grundloven, og at man vil respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Erklæringerne underskrives med MitID som led i den digitale ansøgning.