Årsrapport for Hjemrejsestyrelsen 2021

29-03-2022
Rapport

Årsrapporten beskriver Hjemrejsestyrelsens og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder forhold, der har påvirket Hjemrejsestyrelsens aktiviteter og forhold eller kan påvirke dem i det kommende år.

Hent publikation