Længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig baggrund

01-02-2018

Undersøgelse om genopdragelsesrejser.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har bedt Ankestyrelsen gennemføre en undersøgelse om længerevarende udlandsophold blandt børn- og unge med ikke-vestlig baggrund.

Baggrunden for undersøgelsen er, at ministeriet kender til en række tilfælde, hvor børn og unge med ikke-vestlig baggrund har været sendt på længerevarende udlandsophold, der har påvirket børnenes skolegang, sprogkundskaber og trivsel negativt. Der er dog meget begrænset viden om området.

Denne undersøgelse fokuserer på kommunernes viden om længerevarende udlandsophold.

Undersøgelsen belyser:

  1. Hvor mange længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig baggrund, kommunerne kender til siden 1. august 2015
  2. Hvad der karakteriserer de længerevarende udlandsophold, kommunerne kender til
  3. Kommunernes handlemuligheder og indsats før, under og efter et længerevarende udlandsophold
  4. Kommunernes dilemmaer og udfordringer i sagerne.

Vi definerer længerevarende udlandsophold som alle udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig baggrund, der varer mere end en måned ud over skolernes ferieperioder.

Dermed handler rapporten ikke kun om de problematiske ophold, der var baggrunden for undersøgelsen. Som det vil fremgå, afdækker undersøgelsen en meget stor variation i de forskellige længerevarende udlandsophold. Igennem hele undersøgelsen har vi dog fokuseret på at få belyst de udlandsophold, som kommunerne vurderer, er problematiske for barnet eller den unge.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 95 kommuner; en gennemgang af 15 sager om længerevarende udlandsophold fra tre kommuner og interview med sagsbehandlere, faglige ledere, faglige konsulenter og skoleledere i fire kommuner. I bilag 1 uddyber vi de anvendte metoder.

Hent publikation