Finansielt regnskab for 2016

01-03-2017
Regnskab

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, CVR nummer 36977191 var ansvarlig for i 2016, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Det finansielle regnskab omfatter følgende hovedkonti: § 14.11.01 Departementet (virksomhedsbærende hovedkonto), § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene, § 14.19.02. Flygtningenævnet, § 14.19.03. Udlændingenævnet, § 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden og § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem.

Hent publikation