Vejen til arbejdsmarkedet

01-01-2016

Integration - en udfordring for kommunerne.

Der er forskel på, hvor stor succes kommunerne har med at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt de svageste ledige indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik.

KORA har sammenlignet kommunernes indsats med at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Dette magasin formidler undersøgelsens resultater og dykker ned i et par af de kommunale historier, der ligger bag tallene. Undersøgelsen ’Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet’ og nærværende magasin er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Hent publikation