Integration: Status og udvikling 2016

01-09-2016

Hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark.

Publikationen omfatter først fire kapitler om indvandrere og efterkommere, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet – befolkningstal, igangværende uddannelse, højest fuldførte uddannelse og beskæftigelse.

Første kapitel beskriver befolkningstallene med tal for 2016, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, oprindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.

Andet kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende danske uddannelse med tal for skoleåret 2015/2016.

Tredje kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres højest fuldførte danske uddannelse med tal for 2016.

Fjerde kapitel indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med tal for november 2014.

Publikationen indeholder dernæst to kapitler om nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Femte kapitel belyser tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt nyankomne flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet.

Sjette kapitel ser på nyankomne flygtninge og familiesammenførtes uddannelsesbaggrund.

Hent publikation