Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 2015

01-01-2016

Tendenser, idéer og gruppernes modeller.

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 2015 blev afholdt i Vejle i december 2015. Døgnet var arrangeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Rådet for Etniske Minoriteter, Frivilligrådet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Dette materiale indeholder en opsummering af tendenser og idéer fra gruppernes arbejde samt en oversigt over de konkrete modeller og forslag, som grupperne udarbejdede på døgnet. Deltagerne på døgnet kom fra foreningslivet og den frivillige verden, kommuner, virksomheder og råd.

Hent publikation