Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

01-10-2016

Den tidligere regerings handlingsplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Hent publikation