Uddannelse - dit barns fremtid

01-01-2015

Pjece, som skal gøre det nemmere for forældre med anden etnisk baggrund end dansk at hjælpe deres børn til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Pjecen giver inspiration til, hvordan forældrene kan tage dialogen om uddannelse med børnene. Derudover indeholder den en præsentation af de forskellige muligheder, der er for de unge. I pjecen lægges der ekstra vægt på mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse.

Hent publikation