Kortlægningsrapport: Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap

01-09-2015

Kortlægning af omfanget af sager i perioden 2009–2014.

Formålet med kortlægningen er at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–2014 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde.

Hent publikation