Fakta om udmøntning af satspuljeaftale (2015)

27-01-2015

I januar 2015 blev der indgået en politisk satspuljeaftale under overskriften Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme for perioden 2015-2018.

Hent publikationen