Evaluering af myndighedsindsatsen

04-05-2015

Evaluering af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne den 14. og 15. februar 2015 i København.

Denne evaluering skal sammen med de tidligere udarbejdede notater fra Rigsadvokaten, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Kommune danne grundlag for en samlet beskrivelse af myndighedernes håndtering af terrorhændelserne. Formålet med evalueringerne er dels at få et så præcist billede som muligt af, hvad der skete forud for og i forbindelse med selve hændelserne, dels at danne et solidt og velbelyst grundlag for beslutninger om nye tiltag, som kan styrke myndighedernes indsats over for terror. På baggrund af de erfaringer, der er høstet i forbindelse med håndteringen af hændelserne, skal evalueringen således afdække konkrete læringspunkter, der kan bruges til at gennemføre ændringer, som fremover kan styrke myndighedernes indsats.

Hent publikation