Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

01-09-2014

Den tidligere regerings handleplan

Formålet med den handlingsplan, som den tidligere regering lagde frem i 2014, er først og fremmest at styrke forebyggelsesindsatsen over for de personer, som er i risiko for at blive en del af ekstremistiske miljøer. At støtte dem, som allerede er en del af disse miljøer, til at forlade dem igen. At gøre det klart, at ekstremistiske og fanatiske handlinger har konsekvenser. Og sidst, men ikke mindst, at minimere indflydelse fra de personer, som spreder ekstremistisk, ideologisk propaganda, og som udbreder had mod vores demokratiske fællesskab og intolerance over for andres synspunkter, frihed og rettigheder.

Hent publikation