Traumeundersøgelse

01-09-2013

Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

Formålet med undersøgelsen er dels at få overblik over, hvilke typer af kommunale indsatser, traumatiserede familie tilbydes, dels at få afdækket organisering og samarbejde internt og på tværs af kommuner, regioner og staten om indsatsen.

Hent publikation