Relations- og mentorarbejde

01-03-2012

En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme'.

Mange medarbejdere med kontakt til unge kender til problemer med mistrivsel, social marginalisering, hærværk, chikane og vold blandt unge, som færdes i ekstremistiske miljøer eller opleves som sårbare over for at blive en del af disse miljøer. Som fagperson med kontakt til unge har man et medansvar for den enkeltes trivsel og for tryghed og trivsel i sociale fællesskaber som skolen, klubben, boligområdet og lokalsamfundet.

I hæftet gives der eksempler på årsagerne til, at nogle bliver en del af ekstremistiske miljøer eller forlader dem igen. Der gives også anvisninger på, hvordan man kan fortolke og vurdere umiddelbare bekymringstegn, og hvordan man kan udrede den enkelte unge og motivere og understøtte positiv forandring.

Dette hæfte henvender sig til fagpersoner og andre, der ønsker at understøtte positiv forandring hos en ung gennem kortere- eller længerevarende relationsarbejde, eventuelt i form af et formaliseret mentorskab.

Hent publikation