Metoder i arbejdet med radikalisering

01-03-2012

En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme'.

Mange mennesker har stærke holdninger til samfundsspørgsmål eller sætter spørgsmålstegn ved det etablerede. Den slags engagement er et sundhedstegn i ethvert demokratisk samfund.

Men nogle få gennemgår en radikalisering, som kan føre til en problematisk og i nogle tilfælde farlig adfærd. For eksempel hvis de motiveret af et ekstremistisk engagement truer, presser eller chikanerer andre, eller hvis de udøver hærværk, vold eller terror.

Både unge og voksne kan gennemgå en radikaliseringsproces. Dette hæfte drejer sig særligt om det forebyggende arbejde med unge, som viser tegn på radikalisering eller færdes i ekstremistiske miljøer.

Hent publikation