Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

01-04-2012

En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme'.

En basal viden om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark kan være nyttig for kommuner, politi og andre aktører, der arbejder med at forebygge en bred vifte af problemer i forbindelse med miljøerne. Alt afhængigt af hvilke miljøer og grupperinger, der er tale om, kan problemerne være mistrivsel, social marginalisering, hærværk, chikane, vold og forsøg på at udøve terror.

Dette hæfte giver en introduktion til de tankesæt og tendenser, der er baggrunden for de antidemokratiske og ekstremistiske miljøer, som erfaringsmæssigt giver størst bekymring blandt lokale aktører. Det drejer sig om miljøer inden for “højreekstremisme” og “venstreekstremisme” samt antidemokratiske og/eller voldelige miljøer, der bekender sig til “islamisme” og “salafisme”, her beskrevet under fællesbetegnelsen “islamisme”.

Hent publikation