Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske trossamfund i Danmark

01-03-2011

Undersøgelsesrapport.

Dette studie er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse med deltagelse af 50 informanter med tilknytning til muslimske trossamfund.

Formålet med rapporten er først og fremmest at give ordet til de mennesker, som det hele handler om, nemlig de undervisere, forældre, børn og unge, som sammen skaber undervisningsmiljøet blandt de muslimske trossamfund. Da rapporten er baseret på en kvalitativ undersøgelse, understreges det, at man ikke kan generalisere ud fra undersøgelsens resultater. Til gengæld kan disse resultater være egnede til at give nogle øjebliksbilleder af, hvad man i forskellige trossamfund tilbyder af undervisning, hvad man laver og hvad man lærer i undervisningen, og hvad deltagerne – undervisere såvel som elever – selv synes er vigtigt. Resultaterne kan ligeledes bruges som afsæt til en refleksion over, hvilken rolle religion, trossamfund og disses aktiviteter spiller i nogle borgeres liv i Danmark.

Hent publikation