Enlige kvinder flyttes fra Kærshovedgård til Avnstrup

15-03-2024

Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet, at en mindre gruppe beboere skal flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård
til Udrejsecenter Avnstrup. Gruppen består af de enlige, kvindelige beboere.

Flytningen af de enlige, kvindelige beboere vil reducere det samlede antal af beboere på Kærshovedgård, som bebudet i regeringsgrundlaget. Flytningen vil ligeledes imødegå beretninger om episoder, hvor kvinder har været udsat for chikane og uønsket seksuel kontakt på Kærshovedgård.

Udrejsecenter Avnstrup er døgnbemandet og drives af Røde Kors på vegne af Udlændingestyrelsen. Centeret ligger i Lejre Kommune og er til daglig et indkvarteringscenter for børnefamilier uden lovligt ophold.

Samtidig har Udlændinge- og Integrationsministeriet undersøgt mulighederne for at flytte en gruppe af personer med særlige indkvarteringsbehov, som i dag er indkvarteret på Særcenter Øst (Sjælsmark) til en anden lokation. På baggrund heraf vurderes det, at indkvarteringsløsningen ikke bør ændres på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes, at opgaven med indkvartering af denne gruppe personer er udbudspligtig, og på den baggrund skal opgaven udbydes i løbet af 2024 med henblik på kontraktstart primo 2025.

Fakta: Det står der i regeringsgrundlaget

- ”Regeringen har en ambition om at reducere antallet af beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård – eksempelvis ved at flytte nogle af de kvindelige beboere til en anden lokation.”

- ”Regeringen vil undersøge mulighederne for at flytte de asylansøgere, som tidligere var indkvarteret på Center Sandvad, fra Sjælsmark til en anden lokation.”