Danmark tager 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, Eritrea og Afghanistan

28-06-2024

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har besluttet, at Danmark på kvoten for 2024 igen skal tage imod 200 flygtninge.

Danmark vil igen tage imod 200 kvoteflygtninge. Det er netop besluttet af udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, der ifølge loven hvert år skal fastlægge antallet og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge, der skal genbosættes i Danmark.

Det er samtidig besluttet, at der ligesom de forrige år vil være fokus på kvinder og børn. Der vil være tale om kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda samt eritreiske og afghanske flygtninge, der er flygtet til de omkringliggende lande.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Vi ønsker at begrænse antallet af spontane asylansøgere, der kommer til Danmark gennem kyniske menneskesmuglere. Derfor bakker regeringen også fuldt op om FN’s kvotesystem, hvor flygtninge kommer til Danmark via ordnede forhold.

Vi har altid sagt, at antallet har stor betydning. Jeg mener, at vi ved at fastholde antallet på 200 kvoteflygtninge sikrer, at integrationen stadig kan følge med.”

Fakta

Danmark besluttede også i 2020, 2021, 2022 og 2023 at modtage 200 kvoteflygtninge.

I 2023 var der, ligesom der vil være det i 2024, tale om kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda samt eritreiske og afghanske flygtninge, der er flygtet til de omkringliggende lande.