Aftalekreds hæver gebyret i sager om statsborgerskab

04-06-2024

Regeringen har indgået en aftale med Liberal Alliance om at hæve gebyret for udlændinge, der ønsker at opnå dansk indfødsret.

Det koster i dag 4.000 kr. at søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Med aftalen hæves gebyret til 6.000 kr., så det i højere grad afspejler omkostningerne ved sagens behandling.

Hvis en ansøger om statsborgerskab modtager et afslag, så kan vedkommende i dag genansøge utallige gange, uden det koster ekstra. Det vil nu blive lavet om, så det kun er den første genansøgning, der er gratis, mens man derefter skal betale gebyr for yderligere genansøgninger. Genansøgningsgebyret bliver på 3.000 kroner.

I dag betaler unge født eller opvokset i Danmark det samme beløb ved ansøgning om statsborgerskab som alle andre, nemlig 4.000 kroner. Regeringen og Liberal Alliance har besluttet, at førstegangsansøgningsgebyret for unge født eller opvokset i Danmark fortsat skal være på 4.000 kr. Det skal ses i lyset af, at Danmark har særlige internationale forpligtelser for denne gruppe.

Samtidig konstaterer aftalepartierne, at Det Konservative Folkeparti er udtrådt af indfødsretsaftalen, da partiet har undladt at stemme for flere lovforslag om indfødsrets meddelelse, og nu også har undladt at stemme for det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der blev tredjebehandlet i Folketinget i dag den 4. juni 2024.

 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) udtaler:

Jeg er glad for, at vi med denne aftale nu hæver gebyret for at søge om dansk statsborgerskab, så det i højere grad afspejler de udgifter, den danske stat rent faktisk har til at behandle sagerne. Det er kun rimeligt. Samtidig har ministeriet set adskillige eksempler på, at ansøgere har ansøgt mange gange og fået afslag hver eneste gang. Det er i mine øjne ikke i orden, at folk kan ansøge igen og igen uden at betale. For det koster selvfølgelig penge for statskassen at få behandlet disse genansøgninger. Så jeg er rigtig godt tilfreds med aftalen.

Jeg er dog ærgerlig over, at jeg nu må betragte De Konservative som udtrådt af indfødsretsaftalen. Jeg så naturligvis helst, at de var blevet i aftalekredsen.

 

Indfødsretsordfører Heidi Bank (V) udtaler:

Det er kun rimeligt, at vi nu hæver gebyret for at søge om statsborgerskab, så det i højere grad afspejler omkostningerne, der er ved behandling. Herunder får vi nu indført et genansøgningsgebyr, så de personer, der søger gentagne gange uden udsigt til at få statsborgerskab, kommer til at betale en del af de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen ved genansøgning. Det er i det hele taget helt nødvendigt, at vi igen og igen genbesøger reglerne for indfødsret og får lukket huller, der kan misbruges af mennesker, som ikke skal have adgang til dansk indfødsret.

 

Indfødsretsordfører Mohammad Rona (M) udtaler:

"I Danmark har vi stramme regler for at opnå statsborgerskab – og det skal vi ikke pille ved. Men vi har dog nogle ansøgere, der gentagne gange ansøger og får afslag. Derfor sætter vi nu gebyret op for at søge om statsborgerskab, så det står mål med de omkostninger, der er forbundet med at genansøge.

Retten til at ansøge om statsborgerskab skal vi ikke lave om på, men jeg synes, at det er mest rimeligt, at man betaler, når man sender genansøgninger fx fjerde eller endda femte gang. For mange genansøgninger skaber potentielt mange administrative byrder og risikoen for at øge den generelle sagsbehandlingstid er for stor. Omvendt piller vi ikke ved den første mulighed for at gensøge, da enkelte småfejl ikke skal spænde ben for at opnå statsborgerskabet."

 

Indfødsretsordfører Sandra Elisabeth Skalvig (LA) udtaler:

I Liberal Alliance mener vi, at gebyret for at søge om dansk statsborgerskab skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af ansøgningen, for det koster statskassen hver gang, en sag skal behandles på ny. Med aftalen tager vi et skridt i den rigtige retning ved at hæve gebyret for at søge om dansk statsborgerskab og for genansøgninger. De opjusterede gebyrer vil også være med til at sikre, at færre søger om dansk statsborgerskab uden at opfylde de nødvendige kriterier.

 

Justeringen af gebyret vil blive gennemført ved en ændring af indfødsretsloven, som forventes at blive behandlet i Folketinget i næste samling.