Regeringen vil øge fleksibiliteten for certificerede virksomheder

24-01-2024

Nyt lovforslag skal blandt andet undtage visse udenlandske ansatte fra kravet om en dansk bankkonto.

Regeringen vil indføre mere fleksible regler for visse udenlandske arbejdstagere i Danmark. Derfor er et nyt lovforslag på vej.

Med lovforslaget vil regeringen undtage visse udenlandske arbejdstagere for kravet om, at udbetalingen af løn skal ske til en dansk bankkonto. Undtagelsen vil omfatte forskerordningen og fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor. For at udlændinge kan få ophold igennem fast track-ordningen, er det et krav, at virksomheden, de ansættes i, er certificeret. For at blive certificeret skal en virksomhed blandt andet have mindst 10 fuldtidsansatte i Danmark, løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlig efter danske forhold, og virksomheden må ikke have udeståender med Arbejdstilsynet.

For de erhvervsordninger, der stadig vil være omfattet af bankkontokravet, foreslås det, at tidsfristen til at få oprettet en dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage.

Samtidig vil regeringen udvide jobskiftereglen, så udlændinge, som skifter opholdsgrundlag uden at skifte job, også bliver omfattet. Eksempelvis kan der være tale om en udlænding, som aktuelt er i Danmark på en 1-årig opholdstilladelse. Vedkommende vil gerne over på beløbsordningen, som gives i fire år ad gangen. Som reglerne er i dag, skal vedkommende afbryde sit nuværende ansættelsesforhold, mens sagsbehandlingen står på. Det er uhensigtsmæssigt, og det vil regeringen ændre på.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Når hæderkronede virksomheder i Danmark oplever nogle regler som uhensigtsmæssige, så tager vi det selvfølgelig alvorligt.

Vi har derfor besluttet at lave nogle justeringer, der sikrer mere fleksibilitet for de virksomheder, der er certificeret og behandler deres ansatte ordentligt.

Vi har naturligvis sikret os, at vi med lovændringen ikke åbner en ladeport til social dumping og underbetaling. Flere af justeringerne er derfor målrettet certificerede virksomheder, hvor vi ved, at der er tale om ordentlige vilkår.”

Med lovforslaget foreslår regeringen også at gøre det muligt at forlænge et ophold på fast track-ordningens korttidsophold, så længe opholdet i Danmark ikke sammenlagt overstiger 90 dage pr. år. Det er i dag ikke muligt at forlænge et korttidsophold. I stedet skal udlændingen søge om et nyt 1. gangs ophold, og må først fortsætte sit arbejde, når vedkommende har fået en ny foreløbig arbejdstilladelse. Det er ikke hensigtsmæssigt i en situation, hvor en medarbejder ønsker at fortsætte et arbejdsrelateret ophold i et par dage, f.eks. hvis et projekt eller en arbejdsopgave trækker ud.

Regeringen foreslår, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024.

Lovforslaget er sendt i høring: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)