Regeringen fortsætter aktiv støtte til Frontex i 2025

02-02-2024

Europa har den seneste tid oplevet et stort migrationspres mod de ydre grænser. Regeringen har derfor tilbudt et betydeligt bidrag til det europæiske grænseagentur Frontex i 2025.

Regeringen vil i tillæg til det danske personelbidrag til Frontex fastholde et betydeligt dansk kapacitetsbidrag til Frontex i 2025. Bidraget vil ligesom i 2024 bestå af blandt andet fly, helikopter, patruljebåde og et køretøj med termisk observationsudstyr. Herudover tilbydes et øget tolkebidrag.

Bidraget kommer efter, at Europa sidste år oplevede et stort migrationspres mod de ydre grænser. Foreløbige tal viser, at tilstrømningen til Europa i 2023 var den højeste siden krisen i 2015-2016.

Med bidraget vil den danske regering fortsat være med til at sikre kontrol med de ydre grænser og arbejde aktivt for at reducere antallet af irregulære migranter, der krydser EU’s ydre grænser ulovligt.

Regeringen har i 2025 tilbudt følgende kapacitetsbidrag til Frontex:

  • Forlængelse af Forsvarets og politiets patruljebådsbidrag i 12 måneder frem til januar 2026
  • Flybidrag fra Hjemmeværnet i op til 30 dage
  • Et Challenger-overvågningsflybidrag i op til ca. 30 dage
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr i op til syv en halv måned
  • Et helikopterbidrag i op til ca. 6 måneder

Herudover vil forsvaret forøge sit tolkebidrag til Frontex med op til 8 personer i fire måneder.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Europa står midt i en migrationskrise, hvor vi sidste år oplevede den største tilstrømning siden migrationskrisen i 2015 og 2016. Det er en meget alvorlig situation, der har enorme konsekvenser for migranter i udsatte positioner samt truer Europas stabilitet.

Derfor er det meget vigtigt, at vi bliver ved med at bakke op om beskyttelsen af de ydre grænser, så vi begrænser den irregulære migration ind i Europa. Derfor er jeg glad for, at vi igen i 2025 kan tilbyde Frontex et betydeligt dansk bidrag.”

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler:

”Med alvorlige konflikter både i vores nærområde og globalt er der brug for, at vi står sammen i Europa om vores fælles sikkerhed. Forsvaret bidrager markant til den store og vigtige indsats med at håndtere migration ved EU’s ydre grænse ved at støtte politiet med kapaciteter og personel til overvågningsopgaver.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vi befinder os i en tid med en række sikkerhedspolitiske kriser verden over. Flygtningesituationen er en af dem, og vi har det seneste år været vidne til et stigende migrationspres mod Europas grænser. Det skal vi i EU samarbejde om at håndtere. Frontex spiller en afgørende rolle i at sikre EU’s ydre grænser. Derfor har regeringen besluttet at fastholde et betydeligt kapacitetsbidrag til Frontex’ operationer i 2025.”

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Effektiv kontrol ved Europas ydre grænser er afgørende for Europas og Danmarks sikkerhed. Det er en kontrol, som vi skal prioritere i kampen mod blandt andet grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi fortsat sikrer dansk politis deltagelse i Frontex-samarbejdet.”

Fakta

  • I 2023 blev der ifølge foreløbige tal registreret ca. 380.000 tilfælde af irregulære grænsekrydsninger, hvilket var en stigning på 17 pct. sammenlignet med 2022. Dermed er antallet af registrerede irregulært indrejste over EU’s ydre grænser det højeste siden 2016.
  • Kapacitetsbidrag til Frontex er som udgangspunkt frivillige og tager afsæt i Frontex’ forventede operative behov. Det Udenrigspolitisk Nævn er blevet orienteret om bidraget.
  • De to nye patruljefartøjer, der indsættes fra 2024, indkøbes med 90 pct. medfinansiering af EU-midler fra EU’s instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (BMVI). 
  • Danmarks personelbidrag udgør som udgangspunkt 19 langtids- og 97 korttidsudsendte i 2024. De danske udsendte til Frontex kommer fra Rigspolitiet, Forsvaret og Udlændinge- og Integrationsministeriet.