Regeringen vil etablere ny uddannelsestilknytningsordning

01-02-2024

Regeringen vil gerne give visse udlændinge, der uddanner sig inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, mulighed for at blive i Danmark og færdiggøre deres uddannelse, så de kan bidrage til det danske samfund.

De seneste år har der været en række eksempler på udlændinge, der har mistet deres opholdstilladelse og er blevet pålagt at udrejse af Danmark, selvom de var i gang med at uddanne sig til et arbejde inden for et område, hvor der er høj efterspørgsel på arbejdskraft, f.eks. sundhedssektoren.

Det ønsker regeringen at gøre noget ved, som det også fremgår af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”.

Derfor vil regeringen nu fremsætte lovforslag, der giver mulighed for, at udlændinge, som ellers står til at skulle udrejse fra Danmark, kan fortsætte deres ophold, hvis de er optaget på eller i gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Hvilke uddannelser, der vil give udlændinge mulighed for at fortsætte deres ophold i Danmark, vil blive vurderet ud fra de jobfunktioner, der fremgår af de såkaldte positivlister. Det drejer sig bl.a. om erhvervsuddannelserne til sosu-assistent, kok eller tømrer, og for det videregående område om uddannelser til bl.a. læge, sygeplejerske og IT-ingeniør.

Konkret etablerer regeringen en ny opholdsordning for udlændinge, som er optaget på eller i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, som kvalificerer til en jobfunktion på positivlisterne, og hvis hidtidige opholdstilladelse bliver inddraget eller nægtet forlænget.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Det er vigtigt for mig, at regeringen fører en stram udlændingepolitik. Samtidig er det en kendt sag, at vi har mangel på arbejdskraft – særligt i sundhedssektoren.

Derfor mener jeg, at det er sund fornuft, at vi nu indfører en ordning, der giver mulighed for, at f.eks. en ung thailandsk kvinde, der læser til social- og sundhedsassistent eller -hjælper, fortsat kan opholde sig i landet. Ordningen vil omfatte en relativ lille gruppe, men er en del af regeringens samlede indsats for at sikre arbejdskraft i sundhedssektoren.

Det var også derfor vi i sidste uge indgik en aftale om udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet og ældreplejen, der blandt andet betyder, at det bliver nemmere for udlændinge at komme til Danmark og arbejde som eksempelvis sosu-hjælper.”

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund udtaler:

”Jeg mener helt grundlæggende, at det er en god idé at lade dem, der uddanner sig inden for de områder, hvor manglen er størst, blive her i landet og gøre deres uddannelse færdig. Det giver simpelthen ikke mening, at vi fortæller en sygeplejerskestuderende, som vi har hårdt brug for, at han eller hun må forlade landet, mens køen til skadestuen vokser. Derfor mener jeg også, at vi med den nye opholdsordning tager et skridt i en ganske fornuftig retning.”

 

FAKTA

  • Regeringen foreslår, at ordningen træder i kraft den 1. juli 2024.
  • De nye regler vil også gælde for udlændinge, som har mistet deres opholdstilladelse i perioden fra den 1. juli 2020 (hvor positivlisten for faglærte trådte i kraft) til den 1. juli 2024 (hvor de nye regler træder i kraft). Det vil bl.a. være en betingelse, at de pågældende udlændinge stadig opholder sig i Danmark, og at de var optaget på eller i gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse, da de mistede deres oprindelige opholdstilladelse, og at der er tale om et område, hvor der aktuelt er mangel på arbejdskraft.
  • Efter endt uddannelse vil de omfattede udlændinge få ret til et jobsøgningsophold på seks måneder, og de vil kunne søge om opholdstilladelse efter en af de gældende erhvervsordninger.

 

Yderligere oplysninger

Kontakt tlf. +45 6198 3290 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet og minister Kaare Dybvad Bek.

Kontakt tlf. +45 7231 8181 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet og minister Christina Egelund.