Kommissionen for den glemte kvindekamp genoptager sit arbejde

07-02-2024

Det sker som led i regeringens samlede arbejde med at bekæmpe negativ social kontrol og lommer med parallelsamfund.

Regeringen ønsker, at piger og kvinder med indvandrerbaggrund nyder samme rettigheder og frihed som andre danske kvinder og mænd.

Kommissionen for den glemte kvindekamp skal sikre, at personer med personlige erfaringer og unik indsigt i relevante miljøer får mulighed for at komme med deres anbefalinger til forebyggelse af negativ social kontrol.

Kommissionen vil bestå af 12 medlemmer, hvoraf fire er nye. Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen vil fortsætte som formand.

Kommissionen vil genoptage sit arbejde i marts 2024 med endelig afrapportering i 4. kvartal 2024

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Der er desværre piger og kvinder med indvandrerbaggrund, der fastholdes i forældede normer og kulturer, som intet har at gøre i Danmark. Piger, der ikke må dyrke idræt med drenge og unge der ikke selv må vælge deres kæreste, mens mødre fastholdes inden for hjemmets vægge og langt fra arbejdsmarkedets fællesskab.

Den slags skal vi som samfund aldrig acceptere. Og regeringen vil øge fokus på, hvordan vi gør op med negativ social kontrol. Derfor har jeg konkrete politiske initiativer på vej, der skal tage livtag med æreskulturen.

Som et startskud åbnede vi i går Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter, der skal sikre en samlet og styrket indsats mod negativ social kontrol.

I dag kan jeg så fortælle, at arbejdet i Kommissionen for den glemte kvindekamp nu genoptages. Arbejdet har været sat på pause for længe, men jeg er glad for, at kommissionen igen kan komme i arbejdstøjet. Og jeg ser frem til at modtage deres anbefalinger.

Jeg vil gerne takke alle medlemmerne for at bidrage til en så vigtig opgave som kampen for, at flere piger og kvinder med indvandrerbaggrund kan leve det liv, de ønsker.”

Kommissionens sammensætning:

Tidligere medlemmer, der fortsætter:

-          Christina Krzyrosiak Hansen (formand)

-          Anita Johnson

-          Halima El Abassi

-          Halime Oguz

-          Lise Egholm

-          Maria Bjørn

-          Sofie Danneskiold-Samsøe

-          Roya Moore

Nyudpegede medlemmer:

-          Özlem Cekic 

-          Lene Kühle

-          Thomas Hoffmann

-          Jacob Als Thomsen