Danmark indgår ny mobilitetsaftale med Indien

22-02-2024

Regeringen har indgået ny mobilitets- og migrationsaftale med Indien, der blandt andet skal tiltrække arbejdskraft og understøtte grønt strategisk partnerskab.

Danmark har brug for arbejdskraft. Indien har med verdens største arbejdsdygtige befolkning brug for opkvalificering.

Det er en af baggrundene for den mobilitets- og migrationsaftale, som Danmark og Indien netop har indgået.

Aftalen er et led i Det grønne strategiske partnerskab og har bl.a. til formål at styrke mobiliteten for yngre indere, der ønsker at komme til Danmark og arbejde under kortvarige ansættelsesforhold for derefter at vende tilbage til Indien med styrkede færdigheder.

Aftalen indeholder også et tilsagn om at undersøge et muligt samarbejde specifikt på sundhedsområdet, der bl.a. skal føre til rekruttering af personale inden for sundhedssektoren, hvilket regeringen allerede varslede i januar.

Derudover fastlægges der et samarbejde inden for bekæmpelse af irregulær migration og tilbagetagelse af statsborgere uden lovligt ophold.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

Mange danske virksomheder har i forvejen gode erfaringer med indisk arbejdskraft. Derfor glæder jeg mig som minister over, at vi kan udbygge vores samarbejde og dermed få mere kvalificeret arbejdskraft hertil på ordnede vilkår.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

“Jeg har selv i Indien set, hvor stor gavn dansk erhvervsliv har af at være til stede på det indiske marked, og jeg er sikker på, at samarbejdsaftalen om øget rekruttering kun vil være en yderligere fordel for danske virksomheder, ligesom den vil være det for Indien. Derudover indeholder aftalen jo også en trædesten på vejen til et muligt samarbejde specifikt på sundhedsområdet, som jeg også har drøftet med den indiske udenrigsminister.