Minister om migrationspagt: Vigtigt skridt, men der er stadig et stykke vej igen

10-04-2024

Europa-Parlamentet har i dag stemt for en fælleseuropæisk migrations- og asylpagt. Selvom Danmark ikke er omfattet af pagten pga. vores retsforbehold, vil regeringen tilslutte sig de dele af aftalen, hvor Danmark allerede har parallelaftaler, eller som udgør en udbygning af Schengensamarbejdet, hvor Danmark også deltager.

 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har derfor fulgt nøje med i tilblivelsen af pagten og har deltaget aktivt i forhandlingerne. Han siger:

”EU har brug for at reformere sit asylsystem, og Migrations- og Asylpagten er et skridt i den rigtige retning. Men vi må også erkende, at der er meget langt endnu i forhold til at gøre op med de grundlæggende problemer.

Derfor arbejder regeringen for forandringer, som skaber et mere humant asylsystem. Jeg oplever heldigvis, at flere og flere EU-lande er enige i, at der er behov for nye løsninger.

Med pagten får vi en række positive elementer deriblandt en måde at støtte EU-lande, der er under pres samt bedre værktøjer til håndtering af irregulær migration. For der er et pres på EU’s ydre grænser. Vi skal stoppe de irregulære migrantstrømme og i stedet sikre, at flygtninge kommer til Europa under ordnede forhold. Det problem løser den her pagt ikke efter vores mening i tilstrækkeligt omfang, så det skal og vil vi fortsat arbejde for.”

Efter parlamentets afstemning udestår nu alene den officielle godkendelsesproces, inden Pagten kan anses for endeligt vedtaget.

Danmark vil meddele Kommissionen, at vi ønsker at tilslutte os alle retsakter, der hører under eksisterende parallelaftaler eller Schengensamarbejdet, hvor vi har en mulighed for at tilslutte os.

Regeringen ser ikke et behov for at tilslutte sig andre dele af pagten, end dem vi i forvejen har mulighed for at deltage i. Danmark er således ikke omfattet af blandt andet reglerne om solidaritetsmekanismen.