Regeringen vil imødekomme aktuelle udfordringer i forhold til modtagelse af fordrevne fra Ukraine

20-11-2023

Kort efter Ruslands invasion af Ukraine vedtog et bredt flertal af Folketinget en særlov, der sikrede fordrevne fra Ukraine et midlertidigt opholdsgrundlag, og en effektiv modtagelse i kommunerne. De fordrevnes opholdsgrundlag efter særloven blev for nyligt forlænget til 17. marts 2025, og i den forbindelse ønsker regeringen at foretage enkelte justeringer af reglerne for modtagelse af fordrevne med henblik på at imødekomme nogle af de udfordringer, kommunerne har oplevet.

De danske myndigheder har gjort en ekstraordinær indsats i forhold til modtagelsen af det store antal fordrevne fra Ukraine, der er ankommet til Danmark. De særlige omstændigheder har medført nogle konkrete udfordringer, som regeringen ønsker at imødekomme.

En af udfordringerne er, at en gruppe fordrevne kvinder fra Ukraine modtager en sats i kontanthjælpssystemet som gifte, men kvinderne er reelt ene om forsørgelsen i Danmark, da ægtefællen er i krigstjeneste i Ukraine. Regeringen vil ændre loven, så disse kvinder i Danmark sidestilles med enlige forsørgere og dermed modtager en højere ydelse.

En anden udfordring er, at nogle fordrevne børn er ankommet til Danmark uden forældre. De er ledsaget af andre voksne, som reelt forsørger barnet, selvom de ikke har forsørgelsespligten.  Derfor vil regeringen yde et særligt tilskud til barnets forsørgelse.

I marts 2022 aftalte den daværende regering med KL, at kommunerne overtager ansvaret for modtagelsen af de fordrevne senest fire hverdage efter, at de fordrevne fra Ukraine har fået en opholdsholdstilladelse og visiteres til kommunerne. KL har peget på, at det er blevet vanskeligere for kommunerne at håndtere modtagelsen i kommunerne og finde indkvartering på så kort tid. Det ønsker regeringen at imødekomme, så kommunernes overtagelse af ansvaret som udgangspunkt forlænges til senest 15 hverdage efter opholdstilladelse og visitering.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Bare otte dage efter Rusland invaderede Ukraine tog et stort flertal i Folketinget ansvar og sikrede et opholdsgrundlag for de fordrevne fra Ukraine, som kom til Danmark. Det kan vi være stolte af.

Nu er der gået mere end halvandet år og det ser desværre ikke ud til, at krigen er ved sin slutning. Vi skal fortsat tage ansvar for de fordrevne fra Ukraine, som er kommet til Danmark. Derfor ønsker regeringen at rette op på en række af de udfordringer, som vi er blevet opmærksomme på siden særloven trådte i kraft.”

Udlændinge- og integrationsordfører for Venstre Mads Fuglede udtaler:

”Som en del af vores støtte til Ukraines frihedskamp efter Ruslands invasion, skal vi naturligvis hjælpe de Ukrainere, der har været nødt til at flygte. Det har krævet en imponerende indsats fra myndigheder, kommuner og frivillige at tage hånd om de mange ukrainere, der er flygtet til Danmark. Jeg er meget glad for, at vi får løst nogle af de udfordringer, der har vist sig. Vi skal hjælpe de ukrainere, der er i Danmark, bedst muligt, og kommunerne skal have de bedst mulige forudsætninger for det arbejde.”

Udlændinge- og integrationsordfører for Moderaterne Mohammad Rona udtaler:

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager godt hånd om dem, der er kommet til Danmark fra Ukraine på grund af den forfærdelige krig. Det har vi med Ukrainesærloven forsøgt at gøre efter bedste evne. Nu er vi imidlertid, af kommunerne, som har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med modtagelsen af personer fra Ukraine, blevet gjort opmærksom på en række udfordringer med den nuværende lovgivning. Jeg er derfor utrolig stolt af, at vi, regeringen, er blevet enige om at justere lovgivningen, så man i fremtiden kan undgå de samme udfordringer.”

Find mere info om de fordrevne fra Ukraine her: Fordrevne fra Ukraine — Integrationsbarometer