Nye regler om fritagelse for arbejdstilladelse

17-11-2023

Nye regler gør det muligt for udenlandske medarbejdere i koncernforbundne virksomheder at arbejde i Danmark i kortere perioder uden arbejdstilladelse.

Den 17. november 2023 træder nye regler i kraft, som betyder, at man som udlænding (tredjelandsstatsborger) i visse tilfælde kan arbejde i kortere perioder i Danmark, selv om man ikke har en opholds- og arbejdstilladelse.

Det kræver, at man er ansat i en virksomhed, som er etableret i udlandet og er koncernforbundet med en virksomhed, som er etableret i Danmark. Virksomheden i Danmark skal have mindst 50 ansatte.

Det er ifølge de nye regler muligt at arbejde i virksomheden i Danmark i to adskilte arbejdsperioder inden for 180 dage. Hver arbejdsperiode må være på højst 15 arbejdsdage, og mellem arbejdsperioderne skal man opholde sig uden for Danmark i mindst 14 dage.

Det er desuden et krav, at man kan indrejse og opholde sig lovligt i Danmark, enten fordi man er statsborger i et visumfrit land, eller fordi man har fået udstedt et visum med henblik på at bruge den nye fritagelsesregel.

Inden for visse brancher kan den nye regel udelukkende anvendes til ledelsesarbejde eller arbejde, som kræver viden på højeste niveau eller mellemniveau. Disse brancher er: bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport.


Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtaler:

”Jeg er meget glad for, at det nu bliver mere smidigt for danske virksomheder at få deres udenlandske medarbejdere til Danmark. Det er en stor prioritet for regeringen at hjælpe danske virksomheder med at skabe vækst og arbejdspladser, og vi har lyttet til kritikken om, at tunge processer for opholds- og arbejdstilladelse for udenlandske medarbejdere længe har været en sten i skoen. I USA og andre dele af verden er man i fuld gang med at rulle den røde løber ud for virksomheder, der vil lægge investeringer, og der er alt for mange eksempler på, at vi i Europa vikler virksomhederne ind i tung bureaukrati og ”red tape”. Nu bliver der én barriere mindre, og det er vigtigt for Danmark og for dansk erhvervsliv.”

 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) udtaler: 

”Jeg er glad for at danske virksomheder nemt og smidigt får mulighed for i korte perioder at lade deres internationale medarbejdere, som er ansat i udlandet, indrejse for at arbejde i koncernen. Det dur simpelthen ikke, at danske virksomheder har udfordringer med at få medarbejdere fra deres udenlandske afdelinger til Danmark, selv når de blot skal deltage i f.eks. almindelige koncernmøder. Jeg mener, at vi har fremlagt en balanceret løsning, hvor vi tilgodeser erhvervslivets behov for fleksible regler samtidig med, at reglen er afgrænset på en måde, der gør, at den ikke er egnet til misbrug”