Ny aftale sikrer videreførelse af vigtig hotline

02-11-2023

Den nationale hotline mod ekstremisme og radikalisering fortsætter sit arbejde frem til og med 2027.

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år.

Med aftalen, der udmønter den såkaldte SSA-reserve, afsættes der ca. 32 mio. kr. i perioden 2024-2027 til initiativer inden for integrationsområdet. Der afsættes blandt andet midler til at videreføre den nationale hotline mod ekstremisme og radikalisering, som siden 2016 har ydet gratis rådgivning til alle, der har bekymringer for, at en person er i risiko for radikalisering eller på vej ind i et ekstremistisk miljø.

Derudover afsættes der midler til en styrket civilsamfundsindsats målrettet flygtninge og til DIF Get2Sport, der har til formål at understøtte idrætsforeninger i udsatte boligområder med særligt fokus på at inddrage etniske minoritetsunge i foreningsidrætten. 

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Den nationale hotline løfter en utrolig vigtig opgave i at forebygge ekstremisme og radikalisering. Det er en udfordring, som regeringen tager meget alvorligt, og jeg er derfor glad for, at hotlinen kan fortsætte sit arbejde.

 Jeg er også godt tilfreds med, at aftalen gør det muligt at understøtte både Get2Sport og andre civilsamfundsindsatser. Jeg tror på, at flere flygtninge og indvandreres deltagelse i positive og sunde fællesskaber gennem bl.a. det lokale foreningsliv kan bidrage til en bedre integration.”

Med i aftalen er Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Læs mere om den politiske aftale her.