Asyltilstrømningen fortsætter med at stige i 2023

09-05-2023

I løbet af januar og februar modtog EU-landene omkring 175.000 asylansøgninger, viser foreløbige tal. I de samme to måneder året før var tallet godt 121.000.

I 2022 oplevede Europa en stor stigning i migrationstallene i forhold til årene før. Men de foreløbige tal viser, at antallet af asylansøgere i 2023 er endnu højere.

I januar og februar i år modtog EU-landene omkring 175.000 asylansøgninger. I januar var tallet på 92.000, mens de foreløbige tal for februar viser omkring 83.000 asylansøgninger. I januar og februar i 2022 kom der henholdsvis 60.000 og 61.000 asylansøgere.

Ca. 45.000 af ansøgningerne i januar og februar 2023 kom fra personer fra Afghanistan og Syrien.

Tyskland alene modtog omkring 60.000 asylansøgninger i januar og februar 2023, hvilket svarer til omkring en tredjedel af alle asylansøgninger i EU. I hele 2022 modtog Tyskland omkring 244.000 asylansøgninger – det højeste tal siden 2016. I 2022 modtog Østrig – med knap 9 millioner indbyggere – mere end 100.000 asylansøgninger. I januar og februar 2023 modtog Østrig omkring 7.000 asylansøgninger.

Omkring halvdelen af dem, der når frem og får behandlet en ansøgning om asyl i et land i EU, har slet ikke et beskyttelsesbehov. I Spanien, der modtog tredjeflest asylansøgninger i EU sidste år, fik færre end hver femte asyl i første instans. I Sverige var det kun omkring hver tredje, som blev tilkendt beskyttelse.

I 2023 er mindst 948 personer omkommet eller forsvundet på rejsen over Middelhavet mod Europa.

Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at asyltilstrømningen til Danmark fortsat er lav. I løbet af årets første to måneder modtog Danmark omkring 470 asylansøgere. Samme periode sidste år – 2022 – var tallet omkring 330 asylansøgere.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Ministeriet og jeg følger udviklingen rundt i Europa tæt. Tallene er bekymrende. Vi oplever, at presset på Europa er på sit højeste siden migrationskrisen i 2015-2016.

Jeg møder mange ministerkollegaer fra europæiske lande, der fortæller om, hvordan deres lande lige nu bliver presset af en meget høj tilstrømning.

Udviklingen understreger for mig, at Europa har behov for et nyt asylsystem.

Derfor arbejder den danske regering hårdt på at skaffe opbakning til markante ændringer af den måde vi gør tingene på. Jeg oplever, at andre lande er enige i, at status quo ikke er en mulighed, og at der er behov for nye løsninger, hvor flygtninge kommer til Europa på kontrolleret vis ved hjælp af FN’s kvoteflygtningesystem. Og ikke som i dag udvalgt ud fra hvilke migranter, som har ressourcer til at betale menneskesmuglerne."