Regeringen indkalder til trepartsforhandlinger om ny igu-aftale

13-06-2023

Flere flygtninge og indvandrere skal ind på det danske arbejdsmarked.

Det er regeringens målsætning, og derfor har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek netop inviteret arbejdsmarkedets parter til forhandlinger om en videreførelse og udvidelse af den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (igu).

Et igu-forløb er et toårigt ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning, der omfatter både lønnet praktik og uddannelse. Det er et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Igu-ordningen har givet mange flygtninge mulighed for at komme ud på danske arbejdspladser, men endnu flere har behov for den trædesten til et job, som igu kan være. Det fremgår derfor også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil indkalde til trepartsforhandlinger med henblik på at videreføre og udvide ordningen.

Igu-ordningen stod også højt på dagsordenen, da Reformkommissionen den 23. maj i år udkom med en række anbefalinger til, hvordan unge og voksne på offentlig forsørgelse kan hjælpes til at komme tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Igu-ordningen er et vigtigt tiltag i dansk integrationspolitik, og derfor håber jeg, at vi nu får mulighed for at videreføre og udvide ordningen. Jeg ser gerne, at flere flygtninge og indvandrere kommer ud i arbejde i stedet for at være på offentlig støtte. Det er til gavn for både dem selv, deres børn og det danske samfund. Nu ser jeg frem til en god dialog med fagbevægelsen og arbejdsgiverne.”