Dybvad besøger mandag ministerkollega i Haag

25-06-2023

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek rejser mandag til Nederlandene, hvor han skal drøfte det nuværende migrationspres mod Europa samt behovet for nye løsninger med migrationsminister Eric van der Burg.

Kaare Dybvad Bek rejser mandag til Haag, hvor han skal mødes med en række nederlandske politikere for at drøfte det nuværende migrationspres mod Europa og behovet for nye løsninger.

Migrationstallene til Europa i år er de højeste siden krisen i 2015 og 2016. Den danske regering arbejder for at skabe et mere humant asylsystem, der bremser den irregulære migration over Middelhavet og sørger for, at flygtninge i stedet kommer til Europa under ordnede forhold som kvoteflygtninge.

Ud over mødet med den nederlandske migrationsminister skal Kaare Dybvad Bek også besøge parlamentet, hvor han har møde med medlemmer af udvalgene for retlige og sikkerhedsmæssige anliggender, europæiske anliggender og r udenrigspolitiske anliggender. Her vil der deltage nederlandske parlamentarikere fra flere forskellige partier.

I februar anmodede et flertal i det nederlandske parlament den nederlandske regering om at undersøge et samarbejde med Danmark om blandt andet muligheden for at flytte asylsagsbehandlingen uden for Europa.

Tidligere på måneden deltog både den danske og nederlandske minister i EU-rådsmøde i Luxembourg, hvor de europæiske ministre blev enige om flere tiltag. Det indebærer blandt andet, at der skal være bedre kontrol på de ydre grænser, og det bliver nemmere at afvise folk, der åbenlyst ikke har brug for beskyttelse.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Jeg glæder mig til besøget i Haag og til at fortsætte den gode dialog med min nederlandske ministerkollega Eric van der Burg. Både Danmark og Nederland er meget optagede af det stigende migrationspres på Europa, og at der er behov for fælleseuropæiske løsninger.

For den danske regering er det vigtigt at presse på for at ændre Europas nuværende dybt inhumane asylsystem. Det er fuldstændig uholdbart og har enorme menneskelige omkostninger.

Derfor søger jeg opbakning til mere humane løsninger hos de andre EU-lande. Sidste måned besøgte jeg Østrigs indenrigsminister og landets udvalg for retlige anliggender i parlamentet, mens jeg tidligere i denne måde var til EU-rådsmøde, hvor jeg havde lejlighed til at tale med mine ministerkollegaer.”

Nederlandene modtog sidste år omkring 37.000 asylansøgninger. Det er det højeste antal siden 2015. Foreløbige tal fra Eurostat viser, at Nederlandene i 2023 til og med maj har modtaget mere end 12.000 asylansøgninger.