Medborgerskabsundersøgelsen for 2023 er offentliggjort

14-12-2023

Årets undersøgelse fokuserer på statsborgerskab og nydanskeres tilknytning til Danmark og deres oprindelsesland.

Der er stor tilfredshed med livet i Danmark blandt de adspurgte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 9 ud af 10 svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med livet i Danmark.

Det er et af de mange resultater af Medborgerskabsundersøgelsen 2023, der netop er blevet offentliggjort.

Undersøgelsens fokus er i år på nydanskeres følelse af tilknytning til Danmark, statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab samt nydanskeres medieforbrug og nyhedsorientering.

Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Siden 2012 er undersøgelsen blevet gennemført én gang om året.

Du kan finde den seneste udgave samt de tidligere udgaver her: Medborgerskab, ligebehandling & selvbestemmelse — Integrationsbarometer