Modarbejder demokrati og frihedsrettigheder: Første danske organisation kommer nu på forbudsliste

28-06-2022

Donationslovens forbudsliste får nu sit første danske navn. Der er tale om en organisation, som vurderes at modarbejde eller underminere demokratiet og grundlæggende frihedsrettigheder.

Dermed vil det fremover være strafbart at modtage donationer fra den pågældende organisation.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at forbudslisten hastigt bliver udvidet med antidemokratiske navne, som potentielt kan modarbejde nogle af de helt fundamentale værdier, som vores samfund bygger på. Organisationer, som kalder sig for velgørende, kan alligevel være i opposition til vores frie samfund. Det skal vi ikke være naive overfor, og derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at forhindre dem i at donere til modtagere i Danmark. Det gælder også eksempelvis til moskeer, som ellers potentielt kunne blive påvirket i en antidemokratisk retning.”

Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer løbende at modtage nye indstillinger om optagelse af personer eller organisationer på forbudslisten.

Fakta:

Donationslovens forbudsliste skal modvirke, at personer eller organisationer, der modarbejder demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan donere til modtagere i Danmark.

Det er Udlændingestyrelsen der har vurderet, at de pågældende organisationer modarbejder eller underminerer demokratiet og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Loven om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer blev vedtaget af Folketinget i marts 2021. Listen fik tilføjet sit første navn i marts 2022.

Nærmere oplysninger om forbudslisten kan ses via Udlændingestyrelsen