Lovændring skal hjælpe børn, der sendes på genopdragelsesrejser

30-06-2022

Den 1. juli 2022 træder en ny lovændring i kraft. Den skal modvirke, at børn og unge mister deres opholdstilladelse, når de vender tilbage fra en genopdragelsesrejse, som de er blevet sendt afsted på af deres forældre.

Børn skal ikke miste deres opholdstilladelse, fordi de er blevet sendt på genopdragelsesrejse af deres forældre. Det er formålet med en ny lovændring, som et bredt flertal i Folketinget den 8. juni 2022 stemte igennem. Fremover skal kommuner, relevante udlændingemyndigheder og den mindreårige udlænding inddrages langt mere, end det er tilfældet i dag.

Lovændringen træder i kraft i morgen den 1. juli 2022.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Regeringen er meget opmærksom på genopdragelsesrejser, og hvilke alvorlige konsekvenser det kan have for børnene. Et barn, der bliver sendt til hjemlandet, fordi forældrene synes, at barnet er blevet ”for dansk”, skal selvfølgelig ikke miste sin opholdstilladelse i Danmark. Det er jo forældrene, der er galt på den – ikke børnene. Man skal ikke straffes for at være offer for social kontrol. Derfor er jeg utrolig glad for den brede opbakning, som lovforslaget har fået.”

Med lovændringen vil kommunerne få en ny videregivelsespligt i sager om genopdragelsesrejser. Det betyder, at kommunerne fremover skal videregive oplysninger til udlændingemyndighederne. Disse oplysninger kan få betydning for identificeringen af genopdragelsesrejser og for vurderingen af, om en opholdstilladelse ikke skal bortfalde, fordi der har været tale om, at barnet har været på genopdragelsesrejse.

Det bliver samtidig muligt for udlændingemyndighederne at afholde børneoplysningssamtaler uden forældrenes tilstedeværelse. Samtalen kan tilbydes af udlændingemyndighederne eller kan afholdes efter barnets eget ønske. Her vil den mindreårige kunne spørges ind til opholdet i udlandet. Den mindreårige har mulighed for en bisidder.

Læs hele lovforslaget her (nyt vindue åbner)