Flere indvandrere og efterkommere får en uddannelse

06-07-2022

En langt større andel af indvandrere og efterkommere har i dag en videregående uddannelse sammenlignet med for 10 år siden.

Mens 20 procent af indvandrerne fra MENAPT-landene (i alderen 25-39 år) i 2011 havde en videregående uddannelse, så var andelen med en videregående uddannelse steget til 36 procent i 2021. Det viser en talnyhed fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Generelt er der sket en stigning i andelen med en videregående uddannelse, men fremgangen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har været større, end den har været blandt personer med dansk oprindelse.

Mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse har i mindre grad en videregående eller erhvervsfaglig uddannelse end personer med dansk oprindelse. Dog er forskellen blevet væsentligt mindre i de seneste 10 år.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Det er selvfølgelig fantastisk, at flere med indvandrerbaggrund får en uddannelse. Derfor glæder jeg mig over de her tal.

Trods den generelle fremgang ser vi, at færre ikke-vestlige indvandrere tager en erhvervsuddannelse. Det er desværre en tendens, vi ser i hele befolkningen. Og en tendens som vi skal have vendt.

Når det kommer til integrationen generelt, er vi langt fra i mål, men vi kan se, at det generelt de seneste år er gået i den rigtige retning.

Regeringen arbejder for at sikre, at vi også fremover holder tilstrømningen i ro. Det er afgørende for, at integrationen kan fortsætte den positive udvikling.”

Fakta

Læs talnyhed ’Lang flere nydanskere får en videregående uddannelse, men ikke en erhvervsfaglig uddannelse’ (nyt vindue åbner)