Embedsmænd fra Rwanda på teknisk besøg

24-01-2022

Embedsmandsdelegation fra Rwanda kommer til København d. 26.-28. januar som led i de to landes samarbejde.

I forlængelse af de to samarbejdsaftaler Rwanda og Danmark indgik sidste år, som udtrykker gensidig interesse i tættere asyl- og migrationssamarbejde og øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde, er danske myndigheder senere denne uge vært for et teknisk besøg af en embedsmandsdelegation fra Rwanda.

Besøget vil have fokus på at følge op på de to samarbejdsaftaler.

Læs samarbejdsaftalerne indgået mellem Danmark og Rwanda i 2021 her:

MoU on asylum and migration issues between RW and DK

MoU on Political Consultations between Rwanda and Denmark

 

Pressekontakt 

Pressehenvendelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet og ministeren kan ske på +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS).

Pressehenvendelser til Udenrigsministeriet og udenrigsministeriets ministre kan ske til Pressevagten på telefon +45 61 97 92 47 (kan ikke modtage SMS) og .