Asyltallene er fortsat lave

27-01-2022

Nye tal offentliggjort i dag viser, at Danmark sidste år registrerede 2.095 asylansøgere. Det er en stigning sammenlignet med de rekordlave asyltal fra 2020.

Sidste år registrerede Danmark 2.095 asylansøgninger. Det viser nye tal, som er blevet offentliggjort i dag. Omkring 430 af asylansøgningerne kom fra evakuerede afghanere.

Selvom asyltallene stadig er lave sammenlignet med tidligere år, så er der sket en stigning i antallet af asylansøgningerne fra 2020 til 2021 – også hvis man fraregner de evakuerede afghanere, som har valgt at søge asyl i Danmark.

Tendensen i resten af EU har også været, at der i 2021 er sket en stigning. Til og med tredje kvartal af 2021 registrerede EU næsten 25 procent flere asylansøgninger end i samme periode året før.

Det er kun to gange siden 1998, at asyltallene har været lavere end i 2021. Det ene år var altså i 2020, hvor Danmark registrerede 1.515 asylansøgninger, mens den anden gang var tilbage i 2006.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det glæder mig, at vi fortsat har lave asyltal herhjemme. Der er truffet en række kloge beslutninger, som løbende har sikret bedre kontrol med indvandringen.

Men der kan gå hul på Europa igen. Vi risikerer i værste fald endnu engang flygtninge og migranter, der vandrer på vores motorveje. Det ønsker vi bestemt ikke skal gentage sig. Derfor er der behov for et helt nyt system, hvor vi flytter asylbehandlingen af spontane asylansøgere til et tredjeland uden for EU med fuld respekt for vores internationale forpligtelser.”

Fakta

 

Læs mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside 

 

1998

           9.370

1999

         12.331

2000

         12.200

2001

         12.512

2002

           6.068

2003

           4.593

2004

           3.235

2005

           2.281

2006

           1.960

2007

           2.246

2008

           2.409

2009

           3.855

2010

           5.115

2011

           3.806

2012

           6.184

2013

           7.557

2014

         14.792

2015

         21.316

2016

           6.266

2017

           3.500

2018

           3.559

2019

           2.716

2020

           1.515

2021*

           2.095

*Tallene for 2021 er foreløbige, og der kan forekomme efterregistreringer.

Den afgrænsning, der i dag lægges til grund for registrering af asylansøgninger (bruttoansøgertallet), blev først taget i brug fra og med 1998, og det er derfor ikke muligt at udarbejde en tilsvarende statistik tidligere end det.

Tallene for 2021 er foreløbige, og der kan forekomme efterregistreringer.

Det bemærkes, at antallet af registrerede asylansøgere ikke direkte kan anvendes som udtryk for tilstrømningen til Danmark, idet antallet omfatter både personer uden opholdsgrundlag og personer, der allerede har et opholdsgrundlag i Danmark – eksempelvis på baggrund af familiesammenføring.