Trepartsaftale om integrationsgrunduddannelse (igu) på plads

14-02-2022

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at videreføre den nuværende igu-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. januar 2024.

Samtidig er der enighed om at genforhandle ordningen i forlængelse af Reformkommissionens anbefalinger, så igu-ordningen kan ses i sammenhæng med foreslåede eller kommende reformtiltag.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg er glad for, at vi er enige med arbejdsmarkedets parter om at forlænge igu’en. Den hjælper flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Og som noget nyt kan unge evakuerede afghanere også benytte igu’en. Det er godt for arbejdsgiverne, der oplever udbredte rekrutteringsudfordringer. Samtidig er det godt for den enkelte flygtning og evakuerede afghaner, der bliver en del af arbejdsfællesskabet. Jeg håber, at Folketingets partier vil bakke op om forlængelsen.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Det er rigtig godt, at vi med aftalen får forlænget og skabt ro om igu-ordningen, som er en god vej ind på arbejdsmarkedet for en gruppe, som generelt har haft svært ved at komme i beskæftigelse. Ordningen er med til at understøtte den positive udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor flere udlændinge arbejder. Jeg ser også frem til at kigge på aftalen, når Reformkommissionen har præsenteret sine anbefalinger – det er min forhåbning, at anbefalingerne rummer ideer til, hvordan vi kan få endnu flere til at gennemføre en igu.”

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Fini Beilin udtaler:

”Igu-ordningen er en succeshistorie på integrationsområdet, og vi er derfor glade for, at vi med aftalen forlænger ordningen. igu har bidraget til at give flygtninge en trædesten til arbejdsmarkedet, og det er positivt både for den enkelte flygtning, for virksomhederne og for samfundet, at flere kommer i beskæftigelse.”

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard udtaler:

"Vi har forlænget igu-ordningen, der ellers ville udløbe til sommer, fordi det er en vigtig trædesten for flygtninge og familiesammenførte til det danske arbejdsmarked. Vi har samtidig givet hinanden håndslag på senest i foråret 2023 at genforhandle ordningen for at sikre, at flere kommer i job eller uddannelse, for det har vi brug for."

Peter Rahbæk Juel, bestyrelsesmedlem i Kommunernes Landsforening, udtaler:

”Vi er glade for, at mulighederne for igu fortsætter. Det er en ordning, som bringer rigtig mange borgere videre mod uddannelse og job, og det har været vigtigt for både borgerne og for kommunerne at få skabt ro omkring ordningen med en forlængelse. Samtidig er vi enige om, at vi skal genforhandle aftalen, inden den udløber. Her vil vi have stort fokus på mulighederne for at få igu’en udvidet – både i forhold til målgruppen, så flere af dem, der har været i landet i mange år, har mulighed for at komme ind i et forløb. Og i forhold til at gøre ordningen mere fleksibel, så dem, der ikke har brug for et langt forløb, hurtigere kan komme ud på arbejdsmarkedet.”

Formand for Akademikerne Lisbeth Lintz udtaler:

”Vi skal sikre, at så mange nytilkomne som muligt får mulighed for at blive en del af det danske arbejdsfællesskab, dygtiggøre sig og bidrage til det danske samfund. Vi bakker op om at Integrationsgrunduddannelsen (igu) skal videreføres, fordi den har vist sig at være et godt værktøj til at skabe fodfæste på arbejdsmarkedet, for nogle af de der tidligere har stået længst væk.”

Finanssektorens Arbejdsgiverforenings administrerende direktør Nicole Offendal udtaler:

”Det er vigtigt, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge her i landet bliver integreret på arbejdsmarkedet og så vidt muligt bliver selvforsørgende. Integrationsgrunduddannelsen har vist sig at være en god vej ind på arbejdsmarkedet for disse grupper. Det glæder mig derfor, at arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om at forlænge ordningen frem til 1. januar 2024.”

 

Læs hele aftalen (nyt vindue åbner)

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode. Igu er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Lovgivningen om igu trådte i kraft den 1. juli 2016.

Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne, hvis kompetencer ikke kan oppebære et arbejde på ordinære danske løn- og ansættelsesvilkår. Den var oprindeligt en forsøgsordning, der skulle løbe i tre år.

Et igu-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 23 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og
er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end ti år.