Minister bestiller redegørelse for at sikre effektiv kontrol med overholdelsen af kontrolforpligtelser for udlændinge uden lovligt ophold

10-02-2022

Udlændinge- og integrationsministeren bestiller redegørelse om Hjemrejsestyrelsens håndtering af politianmeldelser for overtrædelse af kontrolforpligtelserne for udlændinge uden lovligt ophold.

Udlændinge uden lovligt ophold kan i visse tilfælde pålægges kontrolforpligtelser, der bl.a. skal sikre, at udlændingemyndighederne er bekendt med udlændinges opholdssted. Såfremt udlændingene ikke efterkommer pålægget, kan udlændingene straffes.

Udlændinge- og integrationsministeren blev i går d. 9. februar 2022 orienteret om, at Hjemrejsestyrelsen siden august 2020 ikke har ført selvstændig kontrol med den såkaldte meldepligt, og at Hjemrejsestyrelsen blot har behandlet og eventuelt foretaget politianmeldelse for overtrædelser af kontrolforpligtelserne i omkring 1/3 af sagerne.

Derfor har ministeren nu bedt styrelsen om en samlet redegørelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Udlændinge uden lovligt ophold i Danmark skal rejse hjem. Så længe udlændinge på tålt ophold, kriminelle udviste eller afviste asylansøgere, der ikke medvirker til hjemrejsen, befinder sig i Danmark, skal de overholde de pligter, de er pålagt. Og eventuelle overtrædelser skal straffes. Det er afgørende, at der bliver ført effektiv kontrol med overholdelsen af pligterne. Der er nu tvivl om, hvorvidt det er sket i tilstrækkeligt omfang, og det betragter jeg som en meget alvorlig sag. Derfor har jeg bedt Hjemrejsestyrelsen om en redegørelse, så vi hurtigst muligt kan få rettet op på problemerne. Det er min klare forventning, at styrelsen meget hurtigt begynder at komme efter det efterslæb af sager, der er oparbejdet, og at arbejdet med at få behandlet disse sager får højeste prioritet.”

Hjemrejsestyrelsen har iværksat og vil iværksætte yderligere tiltag for snarest muligt at behandle de sager, som Hjemrejsestyrelsen ikke har behandlet siden august 2020.

Læs orienteringsbrev til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg (åbner nyt vindue).