Regeringen opretter nyt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

10-08-2022

Hidtil har opgaverne med at modvirke ekstremisme i Danmark været spredt mellem Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Det bliver der nu lavet om på med et nyt center, hvor opgaverne samles.

I Danmark har der de seneste år været stigende opmærksomhed på udfordringer med ekstremisme. Og skiftende regeringer har taget en række initiativer for at forhindre, at demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder modarbejdes.

Udlændinge- og integrationsministeren har nu besluttet at etablere et nyt center, der skal styrke indsatsen mod ekstremisme. Med etableringen af centeret samles en række opgaver, der i dag er placeret hos forskellige myndigheder.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Danmark er et fantastisk samfund, som vi skal værne om. Vi skal altid forsvare fællesskabet mod de mennesker i og uden for Danmark, der vil ødelægge og undergrave vores demokrati.

Regeringen vil gøre alt hvad vi kan, for at forhindre, at ekstreme islamister donerer penge til danske moskéer i håb om at påvirke dem i en middelalderlig retning. Og vi skal forhindre, at højreekstremister finder ligesindede på internettet herhjemme og arbejder sammen om at skabe splid og dyrke had i vores fredelige samfund.

Vi har nogle utroligt dygtige medarbejdere, som i forvejen tager hånd om opgaver med at forebygge og bekæmpe ekstremisme. Nu vil vi samle kræfterne for at styrke indsatsen. Derfor opretter vi et nyt center og samler arbejdet ét sted. Det er jeg rigtig glad for. Vi skal ikke finde os i, at ekstremismen slår rod i vores land.”

Fakta

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme vil bl.a. tage sig af følgende opgaver:

  • Den nationale sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere
  • Forbudslisten mod modtagelse af udenlandske donationer
  • Rådgivning til kommuner, politikredse og infohuse om ekstremisme og forebyggelse
  • Landerapporter til brug for de danske myndigheders arbejde, fx i forbindelse med asylsagsbehandling

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme vil organisatorisk blive placeret i Udlændingestyrelsen og vurderes i alt at komme til at bestå af 60 årsværk, herunder medarbejderne fra det eksisterende Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Centret forventes etableret i midten af oktober måned.