Nye nøgletal om dansk statsborgerskab og analyse af indfødsretsprøven

11-08-2022

Udlændinge- og Integrationsministeriet udgiver nye nøgletal om dansk statsborgerskab og en ny analyse, som ser på forskelle i beståelsesprocenten for deltagerne i indfødsretsprøven i november 2021.

I 2021 blev der indgået en ny aftale om indfødsret. Som et led i det blev indfødsretsprøven justeret, herunder blev antallet af uforberedte spørgsmål i prøven udvidet fra 5 til 10 med 5 ekstra spørgsmål om danske værdier.

Indfødsretsprøven i november 2021 var den første prøve, der blev afholdt efter justeringen. 41 procent af de ca. 3.200 prøvedeltagere har bestået prøven. Det er den laveste procent siden juni 2016.

En ny analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemgår resultaterne af prøven.

Læs hele analysen (nyt vindue åbner)

Nøgletal om dansk statsborgerskab

Samtidig er der blevet offentliggjort en række nye nøgletal om dansk statsborgerskab, som viser status og udvikling på integrationsbarometer. Nøgletallene viser bl.a.:

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget 5.814 ansøgninger i 2021.
  • 4.039 personer er optaget på vedtagne lovforslag i 2021.
  • Der er givet 1.315 afslag på ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation i 2021.

Læs mere her (nyt vindue åbner)