Danmark tager 200 kvoteflygtninge fra Rwanda

12-08-2022

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har besluttet, at Danmark på kvoten for 2022 igen skal tage imod 200 flygtninge, der i dag befinder sig i Rwanda.

200 personer fra Rwanda skal til Danmark som kvoteflygtninge. Det har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek besluttet. Ifølge loven er det ministeren, der hvert år skal fastlægge antallet og fordelingen af kvoteflygtninge, der skal genbosættes i Danmark.

Ligesom tidligere år vil der i år være fokus på kvinder og børn.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Det nuværende asylsystem er brudt sammen. Det er menneskesmuglernes kyniske junglelov, som afgør, hvilke irregulære migranter der når frem til Europa og søger asyl. Regeringen mener, at vi skal begrænse antallet af spontane asylansøgere, der kommer hertil, og at flygtninge i stedet skal komme til Danmark via ordnede og legale forhold.

Derfor er jeg glad for, at vi fortsat kan tage imod kvoteflygtninge.

Rwanda er et land, der tager et kæmpe ansvar, når det gælder flygtninge. Landet har derfor gentagne gange modtaget international ros fra bl.a. UNHCR. Det er også et land, som Danmark har et godt samarbejde med på flygtningeområdet.”

Fakta

Kvoteordningen fra 2017 indebærer bl.a., at udlændinge- og integrationsministeren hvert år bestemmer antal og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge på baggrund af en samlet afvejning af den sociale og økonomiske kapacitet hertil i samfundet. Beslutningen træffes i almindelighed midt på året.

Danmark besluttede også i 2020 og 2021 at tage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda.