Sagsbehandlingstider på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

08-04-2022

Krigen i Ukraine har ført til en stor tilstrømning af fordrevne personer fra Ukraine til Danmark. Et bredt flertal i Folketinget har bakket op om den særlov, der sikrer, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan få hurtig opholdstilladelse og dermed hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde. Formålet er også at undgå, at det danske asylsystem kommer under så stort pres, at det ikke kan følge med, hvilket vil være til ulempe for såvel de fordrevne fra Ukraine som andre, der søger beskyttelse i Danmark.

Udlændingemyndighederne har på denne baggrund vurderet, at der er tungtvejende hensyn, som taler for at prioritere behandlingen af ansøgninger efter særloven. For at sikre de nødvendige ressourcer til behandlingen af ansøgninger efter særloven er det nødvendigt at nedprioritere og i nogle tilfælde helt berostille visse andre udlændingesager for en periode.

Der er derfor afsat personaleressourcer i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Hjemrejsestyrelsen for at sikre behandlingen af det store antal ansøgninger efter særloven i Udlændingestyrelsen. Det vurderes løbende, om der er brug for yderligere tiltag for at sikre de nødvendige ressourcer i Udlændingestyrelsen. Samtidig er der fokus på rekruttering til alle institutioner i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern for at sikre størst mulig kapacitet til varetagelse af det samlede ansvarsområde.

Læs mere om konsekvenserne for blandt andet sagsbehandlingstiderne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område som følge af prioritering af Ukraine-relaterede opgaver her (nyt vindue åbner)