Nyt landstal for antallet af flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2023

30-04-2022

Kommunerne vil næste år modtage cirka 550 flygtninge, forventer Udlændingestyrelsen, som har offentliggjort landstallet for det forventede antal af flygtninge, der vil overgå til integration i kommunerne i løbet af 2023.

Udlændingestyrelsen vurderer årligt antallet af flygtninge, som forventes at blive meddelt opholdstilladelse. Vurderingen foretages på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocessen. De fordrevne fra Ukraine, der får ophold efter særloven, indgår ikke i landstallet.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018, ca. 730 i 2019, ca. 600 i 2020 og ca. 500 i 2021. I år forventes landstallet fortsat at være ca. 500 flygtninge. I år 2023 forventes tallet at være ca. 550.

Fakta

Udlændingestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.

I hver region har kommunerne herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles blandt kommunerne.  Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.